Hướng dẫn lập báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán năm 2019

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn autumnlinh90, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: Chào HEO, tôi có thắc mắc về việc phải lập báo cáo tài chính như thế nào khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán. Đây là một thắc mắc chính đáng. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

Căn cứ vào điều 108, THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC, Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

  1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, tại kỳ đầu tiên kể từ khi thay đổi, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá chuyển khoản của một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.
  2. Tỷ giá áp dụng đối với thông tin so sánh (cột kỳ trước) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Khi trình bày thông tin so sánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của kỳ có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, đơn vị áp dụng tỷ giá chuyển khoản bình quân kỳ trước liền kề với kỳ thay đổi (nếu tỷ giá bình quân xấp xỉ tỷ giá thực tế).

  1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính lý do thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán và những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

Chúc các bạn học vui với Học Excel Online!

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề:

Hướng dẫn thời gian nộp báo cáo tài chính

Nơi nhận báo cáo tài chính năm 2019