Hướng dẫn lập báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp năm 2019

Học Excel Online có nhận được câu hỏi từ bạn anhvuu239, một học viên của khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như sau: Thưa thầy cô, việc lập báo cáo tài chính bị ảnh hưởng như thế nào khi diễn ra sự thay đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp ạ? Đây là một câu hỏi hay mà chúng tôi phải đọc lại thông tư mới có thể tìm ra. Bài viết này, chúng tôi sẽ tóm tắt thông tư để hướng dẫn bạn cách lập báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhé.

Thông qua điều 104, THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC, nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp như sau:

 

Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau:

 

  1. Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên sổ kế toán của doanh nghiệp cũ được ghi nhận là số dư đầu kỳ trên sổ kế toán của doanh nghiệp mới.

 

  1. Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của doanh nghiệp cũ trước khi chuyển đổi được ghi nhận là số dư đầu kỳ của doanh nghiệp mới và được trình bày trong cột “Số đầu năm”.

 

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

  1. Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu kể từ thời điểm chuyển đổi đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên được trình bày trong cột “Kỳ này”. Cột “kỳ trước” trình bày số liệu luỹ kế kể từ đầu năm báo cáo đến thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu.

Chúc các bạn học vui với Học Excel Online!

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề:

Lập báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Nơi nhận báo cáo tài chính năm 2019