Hưỡng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài năm 2019

Trong bài viết tiếp theo thuộc chủ đề “Thuế thu nhập cá nhân”, Học Excel Online sẽ giải đáp một câu hỏi mà rất nhiều bạn đã nhắn tin cho chúng tôi, đó là: Tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài như thế nào? Cùng Học Excel Online tìm hiểu nhé!

 

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là ai?

Như đã nói ở bài viết này, Theo thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, đối tượng phải nộp thuế TNCN gồm: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế:

– Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

– Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Vậy để biết áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân nào cho một lao động nước ngoài, chúng ta phải xác định xem cá nhân đó là cư trú hay không cư trú.

Dựa theo khoản 1, 2 điều 1 thông tư 111/2013/TT-BTC, chúng ta có thể xác định được cá nhân đó là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú. Chi tiết như sau:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

  1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
  2. a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

  1. b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:

b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

b.2) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:

b.2.1) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.

b.2.2) Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,… không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú.

  1. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1, Điều này.

 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với từng đối tượng cư trú và không cư trú:

Với cá nhân không cư trú

Thuế suất 20% áp dụng đối với các cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài, công thức như sau:

Với cá nhân cư trú

Cách tính thuế thu nhập cá nhân chính là cách đầu tiên trong 3 cách tính thuế thu nhập cá nhân được giải thích trong bài viết này.

Cảm ơn các bạn đã học cùng Học Excel Online! Mời các bạn đón đọc bài mới về cách đóng bảo hiểm với cá nhân làm việc ở nhiều công ty!