Hướng dẫn định dạng cơ bản trong Word – Màu chữ và màu nền