Hướng dẫn cách sửa lỗi ngày tháng của dữ liệu được trích xuất từ phần mềm ra excel