Hướng dẫn cách sửa lỗi #NA khi dùng hàm vlookup tìm tên tài khoản trong sổ cái Excel