Hướng dẫn cách sử dụng phím tắt để thực hiện việc xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel