Hướng dẫn cách sử dụng hàm vlookup kết hợp hàm mid