Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT chi tiết nhất 2019

Hàng tháng hoặc hàng quý kế toán phải lập tờ khai thuế GTGT gửi đến cơ quan thuế. Hocexcel.Online sẽ Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT chi tiết nhất 2019

THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM

Bước 1 : Bạn đăng nhập vào phần mềm

Bước 2: Bạn chọn “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)”

Bước 3: Bạn chọn loại tờ khai: “Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý), Kỳ tính thuế, Phụ lục(nếu có)

Bước 4 : Điền các chỉ tiêu vào tờ khai

GIẢI THÍCH CÁC TÙY CHỌN TRÊN PHẦN MỀM

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 • Thêm phụ lục : Thêm phụ lục mới
 • Nhập lại : Nhập lại các chỉ tiêu
 • Ghi : Lưu lại các nội dung trên tờ khai
 • In : In tờ khai
 • Xóa : Xóa tờ khai
 • Kết xuất : Kết xuất tờ khai ra excel
 • Kết xuất XML : Kết xuất tờ khai ra tệp XML để nộp qua mạng
 • Nhập từ XML : Nhập dữ liệu từ tệp XML
 • Thoát : Thoát tờ khai

GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRÊN TỜ KHAI

 • Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh bạn click vào đây.
 • Chỉ tiêu [22]: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
  – Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.
  – Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.
 • Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.
 • Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)
 • Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:
  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).
 • Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT
  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT
 • Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.
 • Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%
  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%
 • Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%
  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT
 • Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT
 • Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:
  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 nhé)
 • Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.
 • Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:
  – Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.
 • Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:
  – Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.
  – Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Chú ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

 • Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.
 • Chỉ tiêu [40b]:
  – Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

          – Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

Lưu ý:

 • Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.
  Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (Không phải nộp tiền thuế).

Bạn chú ý :

Thời hạn kê nộp các tờ khai thuế GTGTT hàng tháng, hàng quý

Như vậy, bài viết đã hướng dẫn bạn đầy đủ cách lập 01/GTGT – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT 156/2013, TT26/2015). Nếu bạn muốn tìm hiểu về khóa học kế toán thuế vui lòng click vào link bên dưới nhé. Xin cảm ơn

HOCEXCEL.ONLINE CHÚC BẠN NỘP THUẾ ĐÚNG HẠN