Hướng dẫn cách kéo công thức trong các ô có sử dụng chức năng trộn ô merge cells