Hướng dẫn cách đếm số ngày thứ bảy chủ nhật trong một khoảng thời gian