data-model-power-bi-la-gi-01

Ví dụ về bảng dữ liệu trong Power BI

Ví dụ về bảng dữ liệu trong Power BI


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business

Logo Học Excel Online Inverse white

Đăng ký học qua Email Listen@hocexcel.online

Hộ kinh doanh Học Excel Online.
Số ĐK: 17A80048102

© Học Excel Online. All rights reserved.