Chuyển đổi bản trình chiếu trên Powerpoint sang phiên bản mới hơn

Trong các phiên bản Powerpoint trở về trước (2003), file Powerpoint được lưu với đuôi (.ppt). Khi chuyển đổi sang các phiên bản mới hơn như powerpoint 2013, bạn sẽ cần chuyển định dạng file để có thể đọc được. Cùng Học Excel Online chuyển đổi sau đây.

Chuyển phiên bản powerpoint sang powerpoint 2013 hoặc mới hơn

Ta tiến hành theo các thao tác sau:

  1. Click vào thẻ File
  2. Tại thẻ Info, chọn Convert.
Chuyển phiên bản powerpoint sang powerpoint 2013 hoặc mới hơn
Chuyển phiên bản powerpoint sang powerpoint 2013 hoặc mới hơn

Sau khi kết thúc việc chuyển đổi, bạn sẽ được yêu cầu lưu phiên bản đã chuyển đổi. Nếu bản trình chiếu gốc là Powerpoint 97 – 2003 (.ppt), bản gốc sẽ được lưu trữ đồng thời cùng file mới.

Trong trường hợp bản gốc là Powerpoint 2007 hoặc 2010 (.pptx), file cũ sẽ được thay thế nếu trùng tên và phần đuôi mở rộng.

Vì sao nút Convert không xuất hiện?

Trong trường hợp nút Convert không xuất hiện, điều này có nghĩa là bản trình chiếu của bạn đã được update và việc chuyển đổi là không cần thiết. Việc xuất hiện nút Convert dẫn đến 3 khả năng:

  • File của bạn được tạo hoặc lưu với phần đuôi .ppt
  • Nó bao gồm một hoặc nhiều đối tượng biểu đồ được tạo ra trong phiên bản Powerpoint 2007 trở về trước. Lưu ý: đối tượng này không bao gồm SmartArt.
  • Chứa những đối tượng hình ảnh âm thanh như audio hoặc video clip, được tạo ra bằng cách sử dụng Powerpoint 2007.

Xem thêm những bài viết tương tự trong Powerpoint:

Sao chép, dán dữ liệu Excel vào Powerpoint bằng VBA

60 slide powerpoint báo cáo chỉ tiêu, KPI và tiến độ

Lọc dữ liệu Excel trong trang trình chiếu Powerpoint