Cách kiểm tra dữ liệu dạng ngày tháng trích xuất từ phần mềm khác ra excel