Cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm SUM 2

Excel VLOOKUP và SUM - tìm tổng các giá trị phù hợp

Excel VLOOKUP và SUM – tìm tổng các giá trị phù hợp

Logo Học Excel Online Inverse white

Đăng ký học qua Email Listen@hocexcel.online

Hộ kinh doanh Học Excel Online.
Số ĐK: 17A80048102

© Học Excel Online. All rights reserved.