cach-su-dung-ham-filterxml-trong-excel-01

Ví dụ ứng dụng hàm FILTERXML để tách dữ liệu ra nhiều cột trong Excel


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business