Còn lại = Phụ cấp chức vụ + Lương – Tạm ứng


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business