mat-khau-mo-khoa-tai-lieu

Loại mã khóa thứ hai, sẽ mã hóa toàn bộ tài liệu Word của bạn, chúng ta còn gọi loại mã khóa này là mã khóa mở tài liệu để phân biệt với mã khóa dùng để chỉnh sửa tài liệu.


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business