keo-file-vao-vung-upload

Bước 5: Upload file word của bạn bằng cách chọn nút “Select a file from your device” hoặc kéo thả file word vào vùng nhận file. Sau bước này, bạn có thể chỉnh sửa file Word.


dtnguyen

@ Học Excel Online | DTNguyen.business