Hướng dẫn đăng nhập khoá học VBA101

Bước 1:

Bấm vào link khoá học:

http://elearning.hocexcel.online/courses/vba101-lap-trinh-vba-co-ban-trong-excel/

Chú ý: khoá học có 1 group facebook để trợ giúp học viên trong quá trình học:

https://www.facebook.com/groups/vba101

Bước 2:

Bấm Login

Bước 3:

Điền tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp từ Học Excel Online rồi bấm Login

Bước 4:

Bấm vào khoá học VBA101 của bạn

Bước 5:

Bấm Start learning để bắt đầu học

Bấm vào bài muốn học

Học bài