Chuyển khoản để học

Với các khoá học trên hệ thống học của Học Excel Online, bạn có thể chuyển khoản theo cú pháp như sau để có thể được kích hoạt tài khoản ngay lập tức:

Các tài khoản:

Các bạn tham khảo khoá học trên trang Blog Học Excel Online và chuyển khoản theo cú pháp:

Họ Tên, Số điện thoại, Khoá học

tới tài khoản:


VPBank chi nhánh Thăng Long

Chủ TK: Nguyễn Đức Thanh

Số TK: 99042443


Vietcombank chi nhánh Chương Dương

Chủ TK: Nguyễn Đức Thanh

Số TK: 0541000288873

Hoặc scan bằng Mobile App:


Deutsche Bank

Nguyen Duc Thanh

IBAN: DE 8676 0700 2408 9928 4400

BIC: DEUTDEDB760


Paypal

paypal.me/ThanhNguyenDuc


Cách kích hoạt khoá học sau khi nhận thư chứa mã kích hoạt từ Học Excel Online: