Chính sách bảo mật của Addin “HEO Training” trên Microsoft Office Store

Chính sách bảo mật của Addin “HEO Training” trên Microsoft Office Store

Chính sách bảo mật cho addin HEO Training trên Microsoft Office Store
Chính sách bảo mật cho addin HEO Training trên Microsoft Office Store

Dịch vụ của chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, vì vậy các thông tin cá nhân của bạn sẽ được ẩn và không công bố rộng rãi ra ngoài.

Các thông tin mà chúng tôi thu thập của bạn bao gồm:

  • Họ và Tên
  • Số điện thoại, địa chỉ email
  • Lịch sử hoạt động trên website, cookies, lịch sử giao dịch

Mục đích sử dụng thông tin:

  • Xử lý giao dịch
  • Cải thiện dịch vụ
  • Thống kê và phân tích

Cookies
Tất cả các dịch vụ online đều sử dụng cookies với mục đích quản lý truy cập.
Cookies là 1 tập tin nhỏ được tạo ra trên máy tính của bạn bới website bạn truy cập, vì vậy khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ tạo cookies trên máy của bạn để có thể dễ dàng nhận biết và quản lý truy cập của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có sử dụng 1 số dịch vụ bên thứ 3 như Facebook, Google, … để tương tác với dịch vụ của chúng tôi. Các dịch vụ bên thứ 3 cũng sẽ tạo cookies trên máy của bạn.

Liên kết ngoài:
Các liên kết ngoài là các liên kết đến 1 dịch vụ khác của nhà phát hành khác, mỗi dịch vụ có 1 điều khoản và chính sách riêng không liên quan đến Addin của Học Excel Online. Vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào liên quan đến các dịch vụ liên kết đó, bao gồm cả vấn đề bảo mật phát sinh từ các trang web đó.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HEO

Tên miền: https://hocexcel.online

Điện thoại: 0869 837 870 – Email: Listen@hocexcel.online