8 Những lỗi thường gặp khi viết hàm Vlookup trong Google Sheet

Bước 2: Định dạng số không chính xác

Bước 2: Định dạng số không chính xác

© Học Excel Online. All rights reserved.