4 Những lỗi thường gặp khi viết hàm Vlookup trong Google Sheet

Tham chiếu sai dữ liệu trong vlookup

Tham chiếu sai dữ liệu trong vlookup