2 Những lỗi thường gặp khi viết hàm Vlookup trong Google Sheet

Sai dấu phân cách trong vlookup