Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tài khoản học trên Học Excel Online

Để lấy lại mật khẩu của tài khoản email đăng ký khoá học trên Học Excel Online, các bạn theo các bước sau đây:

Bước 1:

Click vào link: https://hocexcel.online/password/email

Bước 2:

Điền email vào ô và bấm nút Gửi mật khẩu

Bước 3:

Kiểm tra email bạn dùng để đăng ký với HEO sau đó làm theo hướng dẫn trong email này.