Kỹ thuật xây dựng Định Biên Nhân Sự

899.000VND

Nguyễn An Nguyên
Chuyên Gia Nhân Sự
Mô tả
 • Định biên nhân sự được định nghĩa là việc Xác định số lượng nhân sự cho các chức danh/vị trí công việc của một tổ chức. Đồng thời với đó là việc định danh các phòng/ban thuộc tổ chức đó.
 • Định biên nhân sự không chỉ là việc bấm giờ cho khối sản xuất một cách cổ điển như trước đây mà còn xác định được thời lượng làm việc của các nhân viên thuộc khối giám tiếp. Chương trình định biên này của chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể qua 10 video từ phương pháp thực hiện đến bảng tính excel để học viên có thể áp dụng thực tế vào công việc.

Thông tin khóa học

Thông tin chi tiết

ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ

Định biên nhân sự được định nghĩa là việc Xác định số lượng nhân sự cho các chức danh/vị trí công việc của một tổ chức. Đồng thời với đó là việc định danh các phòng/ban thuộc tổ chức đó.

Định biên nhân sự, không chỉ là việc bấm giờ cho khối sản xuất một cách cổ điển như trước đây mà còn xác định được thời lượng làm việc của các nhân viên thuộc khối giám tiếp.

Đã có rất nhiều lý thuyết định biên hiện hữu trên thị trường nhưng dường như chưa hữu hiệu bởi một số lý do như: Áp dụng một cách máy móc các phương pháp luận của quốc tế, định biên mang tính chung chung, không chính xác, không bám sát công việc của nhân viên, chức năng nhiệm vụ phòng ban.

Chúng tôi đã thiết kế được một Phương pháp định biên hoàn toàn mới dựa trên sự kết hợp của các Phương pháp luận tiên tiến. Chúng tôi đã chuyển đổi thành công lý thuyết quốc tế phù hợp vơi tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt nam.

Phương pháp này được đánh giá là đơn giản, hiệu quả, khoa học, logic và rất chi tiết.

Sau rất nhiều khóa học offline và online trực tuyến, chúng tôi đã thiết kế được bộ chương trình Định biên nhân sự online. Theo đó, chúng tôi hướng dẫn hết sức tỷ mỉ, chi tiết, cụ thể từng bước, từng bước ở mỗi video clip với độ dài không quá 20 phút/video nhằm giúp cho học viên có thể thực hiện từng bước thật chắc. Chúng tôi xuất thân là từ nhân viên tính lương, nhân viên tuyển dụng, giám sát nhân sự, trưởng phòng nhân sự, giám đốc nhân sự, chuyên gia tư vấn hệ thống nhân sự nên biết rất rõ các doanh nghiệp nên làm như thế nào cho phù hợp về Định biên nhân sự nói riêng và Hệ thống quản trị nhân sự nói chung.

Các yêu cầu tham gia khóa học

Tai nghe, bút, sổ, máy tính

Học viên cần biết một số hàm tính cơ bản trong excel như: If, Vlookup, Hlookup, sum, sumproduct, sumif…

Khóa học này phù hợp với

 • Nhân viên/Chuyên viên nhân sự
 • Quản lý công ty
 • Quản lý các phòng ban

Giảng viên:

Nguyễn An Nguyên

Kinh nghiệm

21 năm kinh nghiệm trong nghề nhân sự. Trong đó

 • 8 năm làm việc tại các vị trí quản lý nhân sự ở các Cty lớn tại Việt Nam
 • 2 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng tư vấn hệ thống Quản trị nhân sự tại công ty Tư vấn lớn tại Việt Nam
 • 11 năm làm việc tại vị trí Chuyên gia tư vấn/giảng viên chính về hệ thống quản trị nhân sự tại các Công ty mà ông Nguyên là thành viên Hội đồng quản trị.

Khách hàng tư vấn

Đã thực hiện tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt nam trong ngành Dầu khí, Truyền thông, Xây dựng, Dịch vụ, Sản xuất, May mặc, Ngân hàng… Khoảng 30 công ty.

Học vấn

 • Viện đại học Mở Hà Nội – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
 • Viện đại học Mở Hà Nội – Chuyên ngành Kế toán
 • Ông Nguyên có 02 chứng nhận bản quyền sáng tạo về “Phương pháp xây dựng hệ thống Thang bảng lương” và “Phương pháp Xây dựng hệ thống đánh giá Thành tích, đánh giá Năng lực” do Cục bản quyền cấp.

Các chương trình đào tạo, tư vấn

 • Đinh biên nhân sự
 • Xây dựng hệ thống thang bảng lương theo Giá trị công việc (áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân)
 • Xây dựng Hệ thống đánh giá Thành tích
 • Xây dựng Hệ thống đánh giá Năng lực
Danh sách bài học
Chuẩn bị vào học
 • Slide hướng dẫn
 • File excel hướng dẫn
Nội dung khoá học
 • 01 Tổng quan về định biên nhân sự
 • 02 Định biên và sự liên quan đến quản trị nhân sự
 • 03 Các phương pháp định biên nhân sự
 • 04 Phương pháp phân tích công việc
 • 05 Thiết kế mẫu file Excel
 • 06 Phân tích PDCA trong Word
 • 07 Phân tích công việc và xác định vai trò
 • 08 Các lưu ý trước khi tính giờ
 • 09 Xác định thời gian thực hiện
 • 10 Xác định định biên nhân sự

Khóa học liên quan

Kỹ thuật xây dựng Định Biên Nhân Sự
899.000VND