Hướng dẫn đăng nhập khoá học IM101

Bước 1:

Bấm vào link khoá học tại địa chỉ:

http://elearning.hocexcel.online/courses/im101-ung-dung-excel-vao-cong-viec-quan-ly-kho-hang/

Chú ý: khoá học có 1 group facebook để trợ giúp học viên trong quá trình học:

https://www.facebook.com/groups/imk101

Bước 2:

Bấm Login và login bằng tài khoản được cung cấp bởi Học Excel Online

Bước 3:

Khi đã login, chọn khoá học IM101 của bạn trong danh sách khoá học (Nếu bạn chỉ đăng ký khoá IM101, thì bạn chỉ thấy khoá IM101 trong màn hình này)

Bước 4:

Bấm start learning

Bước 5:

Chọn bài để học

Bước 6:

Các lựa chọn cho bài học