Hướng dẫn cách xuất hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu

Hocexcel.online sẽ hướng dẫn cách viết, xuất, lập hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu mới nhất 2018

Căn cứ: Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Xử lý đối với hoá đơn đã lập

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Cách thức thực hiện.

  • Bước 01: Người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót. (lập 02 bản – mỗi bên giữ 01 bản)
  • Bước 02: Người bán lập hoá đơn điều chỉnh giảm trừ doanh thu

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG