ex101

Hướng dẫn đăng nhập khoá học EX101

Bước 1: 

Bấm vào link khoá học:

Chú ý: khoá học có 1 group facebook để trợ giúp học viên trong quá trình học:

https://www.facebook.com/groups/ex101/

Bước 2:

Bấm Login:

Bước 3:

Điền tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp từ Học Excel Online rồi bấm Login

Bước 4:

Bấm vào khoá học EX101 của bạn

Bước 5:

Bấm Start learning để bắt đầu học