Cách xử lý chi phí quà tặng năm 2018

Chi phí quà tặng là nội dung thường có ở các doanh nghiệp nhưng để xử lý nó không hề đơn giản. Bài viết này sẽ giúp bạn Cách xử lý chi phí quà tặng năm 2018.

CĂN CỨ PHÁP LUẬT

  • Theo điểm 3, điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
  • Theo điểm 2.21, điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC có hướng dẫn: Chi phí được trừ theo pháp luật thuế là phần chi không vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

XỬ LÝ CHI PHÍ QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Trong năm, doanh nghiệp có mua quà tặng để tri ân khách hàng nhân ngày lễ, tết, kỷ niệm công ty ….. Doanh nghiệp cần xử lý như sau:

Đối với hóa đơn.

  • Công ty cần phải xuất hóa đơn đầu ra khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để biếu, tặng.

Đối với thuế gtgt.

  • Khi mua quà với mục đích biếu, tặng, Doanh nghiệp được hạch toán và kê khai thuế đầu vào.
  • Khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để biếu tặng, Doanh nghiệp xuất hóa đơn (với giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này), Doanh nghiệp phải hạch toán và kê khai thuế gtgt đầu ra.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • Doanh nghiệp được ghi nhận chi phí quà tặng vào chi phí được trừ theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Hạch toán đối với chi phí này (giai đoạn sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ để biếu tặng:

Giá vốn: Nợ TK 632/Có Tk 152; Tk 155; Tk 156

Doanh thu: Nợ Tk 641/ Có Tk 512, Tk 33311

Để tìm hiểu sâu hơn về cách ghi sổ nghiệp vụ trên trong sổ Nhật ký chung như thế nào, các bạn có thể tìm hiểu trong khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức rất đầy đủ và có hệ thống về các công việc của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết xem tại:

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

 


Bài viết liên quan