Thủ thuật để có bảng tính Excel đẹp hơn


Làm đẹp cho bảng tính Excel

Trong bài viết này, mình muốn nói cho các bạn 1 tip nho nhỏ để trình bày bảng tính Excel được đẹp hơn đó là cách dấu những dòng kẻ có sẵn của Excel đi để bảng tính của chúng ta có nền trắng hoàn toàn. Sau đó, chúng ta sẽ định dạng những thành phần cần thiết, việc này sẽ giúp cho bảng tính Excel của chúng ta đỡ bị dối mắt.

Làm đẹp cho bảng tính Excel

Cách làm như sau: trong Excel, các bạn bấm vào thẻ View và bỏ chọn ở ô Gridlines như hình bên dưới.

Làm đẹp cho bảng tính Excel

Có thể bạn cũng quan tâm:

  1. Chỉnh độ rộng của cột trong Excel bằng phím tắt
  2. Chèn nhiều dòng trống cùng lúc chỉ dùng phím tắt
  3. Tách tên, họ và tên đệm trong Excel không dùng công thức?
  4. Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau