fbpx

word :

luu-code-macro-trong-tep-rieng

CÁCH TẠO TỆP MACRO CÁ NHÂN

Tệp Macro cá nhân là gì? Tệp Macro cá nhân là tệp bạn tạo ra để lưu mã VBA – mã mà bạn muốn chạy bất cứ khi nào ứng dụng được mở. Mã VBA trong tệp này thường được viết cho …