Ví dụ về công thức mảng :

Sử dụng VBA để điền công thức mảng

Trong nhiều trường hợp đôi khi công thức bình thường trong Excel không thể giải quyết được mà cần phải sử dụng công thức mảng. Và nếu như bạn đã biết sử dụng công thức mảng trong Excel rồi thì hãy cùng …