theo điều kiện :

Xếp hạng theo điều kiện trong excel – Phần 3

Phần 1: Phân biệt các hàm xếp hạng RANK / RANK.AVG / RANK.EQ Phần 2: xếp hạng theo một điều kiện Sau khi hiểu cách xếp hạng theo một điều kiện, chúng ta có thể áp dụng cách đó cho nhiều điều kiện. Với trường hợp nhiều điều kiện, …