fbpx

tên doanh nghiệp :

Quy định về đặt tên doanh nghiệp

Quy định về đặt tên doanh nghiệp Theo Luật doanh nghiệp68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau Tên doanh nghiệp Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao …