sao chép và dán dải ô tính Excel vào nhiều trang trình chiếu Powerpoint :