Phầm mền tối ưu cắt thép bằng excel :

phan-mem-cat-thep-trong-excel

Phần mềm tối ưu cắt thép

Video demo: Phần mềm tối ưu cắt thép với các tính năng: Phân chia theo từng điểm dừng kỹ thuật để quản lý. Thêm chiều dài tối thiểu của từng thanh thép để tối ưu khi cắt thép. Cho phép sử dụng …