Month DAX Function :

Hàm MONTH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm MONTH trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm MONTH giúp trả về giá trị số Tháng cụ thể trong 1 giá trị thời …