fbpx

làm tròn tới số lẻ gần nhất :

Hàm ODD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ODD trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm ODD giúp làm tròn tới số nguyên lẻ gần nhất. Cách …