fbpx

không điều chỉnh báo cáo tài chính với những sự kiện phát sinh nào :