fbpx

Khác :

Hãy chia sẻ bởi vì …

Hãy chia sẻ bởi vì …

Bạn có tò mò về sự kì diệu của việc chia sẻ không? Dù tò mò hay không tò mò hãy thử copy công thức sau và dán vào ô màu vàng ở dưới nhé! =BASE(PRODUCT(16,19,162881),6^2)&" "&REPLACE(ADDRESS(7,665,4),3,1,LEFT(ADDRESS(1,21,4))) Sự chia sẻ của các …