fbpx

ISODD DAX Function :

Hàm ISODD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISODD trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISODD giúp kiểm tra giá trị số xem số đó là số lẻ hay không. …