fbpx

Hướng dẫn xóa ký tự ẩn trong excel :

Xóa ký tự ẩn trong Excel

Khi nhận được file xuất từ các phần mềm, hoặc copy từ các phần mềm khác, đôi khi trong text sẽ tồn tại những ký tự lạ, ký tự ẩn. Việc loại bỏ chúng là cần thiết. Có khá nhiều giải pháp …