fbpx

Hướng dẫn sử dụng hàm weekday :

Cách dùng hàm WEEKDAY trong Excel

Hàm WEEKDAY cho ta kết quả các thứ trong tuần tương ứng với một ngày. Theo mặc định, thứ được trả về là một số nguyên.  Cú pháp: =WEEKDAY(serial_number,) Trong đó: Serial_number:  Là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra thứ …