fbpx

hướng dẫn kê khai và nộp thuế :

Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ văn bản hợp nhất  Số: 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 : Nguyên tắc xác định Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ …