fbpx

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân :

Hướng dẫn cài đặt phần mềm QTTTNCN

1 Giới thiệu 1.1 Mục đích Mục đích của bài viết hướng dẫn sử dụng này là mô tả từng bước làm thế nào cài đặt được ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thu nhập cá nhân 1.2 Đối tượng sử dụng Hướng dẫn này …