hàm XLOOKUP trong Excel 365 :

Một số điểm thú vị về hàm XLOOKUP

Trong lần cập nhật mới đây, Microsoft đã đưa cho người dùng thêm một số hàm mới, với mục đích nhằm khắc phục cũng như bổ sung thêm các tính năng mới cho Excel. Và hàm XLOOKUP là một trong những hàm xuất …