fbpx

hàm tìm số phút :

Hàm MINUTE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm MINUTE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm MINUTE giúp trả về giá trị số phút có trong chuỗi giá trị …