hàm switch :

Hàm SWITCH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SWITCH trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm SWITCH dùng để chuyển đổi các giá trị của 1 biểu thức tính về các kết quả …